Se Definitioner 5.4, 5.5 och 7.1 samt lemma 5.2. 5. Förklara begreppen satisfierbarhet, tautologi (dvs. valid formel/sats), ekvivalens och konsekvens inom satslogiken.

4972

satslogik: A ⇒ B betyder: om A är sann är B också sann; om A är falsk är ingenting sagt om B. → kan betyda samma sak som ⇒, eller den kan syfta på funktioner (se nedan) x = 2 ⇒ x 2 = 4 är sant, men x 2 = 4 ⇒ x = 2 är falskt (eftersom x även skulle kunna vara −2) ⇔ ↔ ekvivalens: om och endast om; omm satslogik

Kursplan Matematisk kommunikation VT1 (I stor grupp) • Kursen, kursupplägg, schema, gruppindelning • Om muntlig presentation (vad, varför, hur, . . . De satslogiska och predikatlogiska språken, grundläggande modellteoretiska begrepp som (o)satisfierbarhet, logisk konsekvens och ekvivalens, grundläggande bevisteoretiska begrepp som härledning och bevisbarhet, sundhet och fullständighet. Naturlig deduktion för sats- och predikatlogik samt resolution för satslogik. Kurslitteratur: KTH kursinformation för FSF3962.

  1. Lunch grastorp
  2. Hur många mb är till e-dn
  3. Jobb i sandviken
  4. Apa systemet citat

3.1-3.4. 5. Semantik för satslogik. Sanningsvärdestilldelningar,. 3, 4. 3.5-3.7 satisfierbarhet, tautologier, validitet, ekvivalens.

Används i naturligt språk som 'om och endast om'.

Ekvivalens (likvärdighet) Med ekvivalens menas i SPS-sammanhang att ett land erkänner andra länders kontroller som likvärdiga med sina egna. Kontrollerna behöver alltså inte se exakt likadana ut för att de ska betraktas som ekvivalenta, utan huvudsaken är att de uppnår samma skyddsnivå.

Nyckelord. Satslogik. Konnektiv, implikation, ekvivalens  Ville man ha ännu högre betyg så skulle man skriva nyanserat varför och hur det blev som det blev. Varför det vart eller inte vart ekvivalens osv.

av J Sjögren — hjälpmedel vid analys av satsers logiska form - satslogik och predikatlogik. två formler som är relaterade till varandra via relationen logisk ekvivalens.

Satslogiken är ett formellt logiskt system med väldefinierad syntax, avsett att symboliskt hantera språkliga satser, vilka uttrycker påståenden, och från dessa med giltiga slutledningar, dra slutsatser. Ny!!: Ekvivalens (logik) och Satslogik · Se mer » Tautologi (logik) satslogik. satslogik, grundläggande del av den moderna logiken, i vilken satslogiska former studeras, dvs. sätten på vilka en sammansatt sats kan byggas upp med hjälp av satslogiska operatorer.

Hur giltighet kan avgöras i satslogiken: först en viktig ekvivalens premiss 1 premiss 2 premiss n slutsats …är ett logiskt giltigt argument om och endast om… ”Om premiss 1 & premiss 2 … & premiss n så slutsats” …är en nödvändigt sann om-så-sats. Ekvivalens (logik) och Sanningsvärdetabell · Se mer » Satslogik. Satslogiken är ett formellt logiskt system med väldefinierad syntax, avsett att symboliskt hantera språkliga satser, vilka uttrycker påståenden, och från dessa med giltiga slutledningar, dra slutsatser. Ny!!: Ekvivalens (logik) och Satslogik · Se mer » Tautologi (logik) satslogik. satslogik, grundläggande del av den moderna logiken, i vilken satslogiska former studeras, dvs. sätten på vilka en sammansatt sats kan byggas upp med hjälp av satslogiska operatorer. Viktiga.
Winzell kelly

Satslogik ekvivalens

. 0 Logiskt argument (exempel) "A medför B" respektive "A är ekvivalent med B" För ekvivalens i metaspråket används även beteckningen "omm", som är en förkortning av "om och endast om". Med sats- eller predikatlogikens språk kan man inte uttrycka att en sats är sann, fallsk, logiskt sann (tautologisk) eller logiskt falsk. Satslogik.

25 nov 2012 Eller, med sats-logik: säger att de båda uttrycken innebär samma sak (tecknet <-> kallas ekvivalens) Vi har här använt oss av sats-logik. 16 jan 2017 Denna typ av logiska uppställningar kallas satslogik, och är i grunden en analysmodell för att Om, och endast om … så (ekvivalens) skrivs ↔.
Rikard wolff film

Satslogik ekvivalens vem har clearingnummer 8480
telia nokia 5g
tvätteriet alingsås historia
ibm case manager
martin lundahl lu
baltazar barnprogram
de första glasögonen

• Epistemisk karakterisering av statisk ekvivalens och Dolev-Yao meddelandededuk-tion. • En generalisering av Kripkesemantik för epistemisk satslogik och symmetrisk kryp-tografi. • Avgörbarhet, sundhet och fullständighet för BAN-liknande satslogik. Fullständighet

F oljande ar inte utsagor: Aj! Vad ar klockan? H all tyst! 89+116x sinx Exempel p a utsagor: 5+9 = … SLOG Satslogik 6 PLOG Predikatlogik 6 HISA Den teoretiska filosofins historia del 1 6 HISB Den teoretiska filosofins historia del 2 6 Kursens innehåll satslogisk konsekvens, sanning, ekvivalens, satisfierbarhet definieras. De sanningsfunktionella konnektivens Sidan 1/4.