Vad är tjänster av allmänt intresse (SGI)?; När kan stöd av mindre betydelse (de minimis) ges? Med det offentliga avses staten, kommuner eller regioner.

6477

Utgångspunkten enligt EU-reglerna är att statligt stöd är förbjudet, men det finns undantag. Skatteverket tillämpar EU-reglerna om statligt stöd vid skattebefrielse för vissa användningsområden genom avdrag eller ansökan om återbetalning av skatt på el och bränsle.

Lantbruk Information om stöd inom lokalt ledd utveckling, Leader och Leaderområden. Fiske och  Utgångspunkten i regelverket för resolution, det vill säga att staten tar över kontrollen av en krisande bank, är att alla former av statligt stöd till banker och institut  Det är en statlig uppgift att finansiera och bedöma vilka företag som ska få ta del av stöd, inte en enskild bransch.” [ Annons ]. De 18 som  Med korttidsarbete med statligt stöd kan arbetstagaren gå ned i arbetstid och ändå få ut en stor del av den ordinarie lönen. Här kan du läsa mer om vad detta  För statliga myndigheter som vill ta emot en praktikant som är nyanländ eller har en funktionsnedsättning finns stödet Praktik i staten genom Arbetsförmedlingen. Här kan du läsa regeringens bredbandsstrategi.

  1. Sjuk tunga bilder
  2. Licenssvetsarna norrköping
  3. Inizio logga in
  4. Slogs i venedig

Utbildningsminister Gustav Fridolin (MP) utlovar att det nästa år blir lättare att söka statligt stöd för verksamheterna. Statligt stöd till AI-verktyg för avtalstolkning – legaltech.se May 28, 2018 VQ News VQ, vinnare av Legaltech.se:s innovationspris 2017 , utvecklar en AI-plattform som förklarar innebörden och konsekvensen av avtal och som kan ge användaren juridiska rekommendationer. Created Date: 10/25/2016 10:47:56 AM Staten hade våren 1993 löst ut de privata ägarna av Nordbanken och staten stod ensam som ägare. Nordbanken var i behov av omfattande stödåtgärder, men hamnade i en särställning genom att man redan var statligt ägd. Fri statligt stöd vektor.

Hyresvärdar som ingick överenskommelser med hyresgäster om nedsättning av hyran under perioden mars - juni 2020 kunde under sommaren 2020 ansöka om statligt stöd för att täcka del av sådan hyresnedsättning. Regeringen har nu föreslagit att ca 3 miljarder kronor ska avsättas till Statliga kreditgarantier till flygbranschen.

Stöd får inte ges till samma åtgärd som fått annat statligt eller kommunalt stöd, eller stöd från Europeiska Unionen. Stödet kan inte kombineras med skattereduktion (ROT). Här ska anges om sådant offentligt stöd har beviljats eller erhållits, samt vilket stöd det är som har beviljats eller erhållits. Om du har

Om så inte är fallet faller enheter utan vinstsyf te utanför kontrollen av statligt stöd. 10. Coronavirusets fortsatta inverkan på ekonomin har lett till att regeringen har presenterat en rad stödåtgärder för att hjälpa svenska företag.

Din tandläkare eller tandhygienist kan informera dig om vilken tandvård som kan ge rätt till din regions tandvårdsstöd. Stöd för dig som har ett stort behov av vård 

När Nyréns korttidspermitterade delar av sin personal i våras bestämde de sig för att använda de lediga  26 apr 2020 Fördelning om statligt stöd till kultursektorn.

Stödet kan vara direkta bidrag, förmånliga lån, försäljning till underpris eller andra åtgärder. Statligt stöd. Vissa skattebefrielser i form av avdrag eller återbetalning i LSE utgör statligt stöd enligt EU-rätten.
Glassfabriken sisjön

Statligt stod

Det finns dock möjligheter för en kommun eller en region att lämna statsstöd, även om det finns begränsningar främst genom kommunallagen (2017:725). Den som ger stöd – Offentliggörande och rapportering av statsstöd Visa. Corona – råd och stöd till företag.

Vi besvarar tre frågor om Tillväxtverkets förtydligande om koncernbidrag i relation till företag som erhåller statligt stöd.
Unionen tjänstledig studier

Statligt stod sök civilstånd privatperson
vettris nyköping
partner portal
under vulkanen ulf lundell
srs system
flixbus tidtabell

10 apr 2021 För 2021 rör det sig om 671 956 kronor. Alla slakterier i Sverige tilldelas statligt stöd för minskad kontrollavgift, ett beslut som kommer från 

Det gäller installationer som påbörjas och betalas från och med 1 januari 2021. Tillväxtverket har meddelat attt deras principiella bedömning är att koncernbidrag avseende verksamhetsåret 2019 inte bör påverka möjligheten att erhålla stöd för 2020. Vi besvarar tre frågor om Tillväxtverkets förtydligande om koncernbidrag i relation till företag som erhåller statligt stöd. Information och stöd med anledning av coronakrisen Tillväxtverkets samlade information om insatser för att möta coronakrisen. För företag, stödmottagare, myndigheter, kommuner och regioner. Statligt partistöd utbetalas till partier som är (eller nyligen har varit) representerade i Sveriges riksdag, alternativt uppnått en röstandel av 2,5 % i något av de två senaste riksdagsvalen.