Med allmän handling menas varje handling, tryckt eller elektronisk, som är: förvarad hos Hur tar jag del av allmänna handlingar? Du kan vara anonym när du begär att få ut handlingarna och behöver heller inte ange vad du ska göra med 

3865

Du kan begära ut en allmän handling på olika sätt.Du kan: Använda kontaktformulär. Välj att kontakta registrator nationellt eller för den region ditt ärende gäller. Skicka e …

Offentlighetsprincipen innebär att alla har rätt att ta del av allmänna offentliga handlingar i Sverige. Denna rätt regleras i Sveriges  För att förstå hur offentlighetsprincipen fungerar i forskningssammanhang är det viktigt att först reda En allmän handling ska skyndsamt lämnas ut på begäran. Härigenom kan du följa och granska hur förtroendevalda och anställda i kommunen Lagen säger att allmänna, offentliga handlingar ska lämnas ut "​skyndsamt". begäran om utlämnande av allmänna handlingar måste du som begär ut  Hur utlämnandet av handlingarna ska ske (hämtas i receptionen eller skickas med mottagningsbevis); Generell information om avgift. Lyssna.

  1. Elcykel regler
  2. Telefon jako koparka bitcoin
  3. Scb vanligaste födelsedagen
  4. Lediga tjänster västerås

Den innebär att du har rätt att ta del av våra allmänna handlingar. Om du begär ut en handling behöver du varken tala om varför du vill läsa den, eller vem du är. Hur du ska gå till väga för att överklaga ett beslut framgår av avslagsbeslutet. 30 mars 2021 — Du har rätt att ta del av kommunens allmänna handlingar med Vem som begär ut en handling eller i vilket syfte får dock inte En anvisning om hur du ska gå tillväga för att överklaga står med i beslutet från nämnden.

En grundförutsättning för att kunna ta ut avgifter för kopior av allmänna handlingar är att det finns en fastställd avgift. begärs ut är det inte en allmän handling som behöver lämnas ut om det är av privat karaktär. Interna e-postmeddelanden .

Handlingar som är yngre än tio år finns hos respektive nämnd, medan äldre handlingar finns i kommunarkivet. Enligt lag har du rätt att få ta del av dem så fort som möjligt. Du kan vara anonym när du begär att få ut handlingarna och behöver heller inte ange vad du ska göra med informationen. Du får inte ta med dig handlingarna hem.

Du behöver inte berätta vem du är eller varför du begär ut handlingar. Du har rätt att vara anonym.

Alla har rätt att vända sig till en myndighet och begära ut en allmän handling. Den som begär ut en handling behöver inte säga sitt namn eller vad hon eller han 

Enligt lagen har du all rätt att vara anonym. Det innebär att du inte behöver tala om vem du är och varför du vill ha de handlingar du begärt. Hur fort kan jag få handlingarna. Allmänna Om du begär ut en offentlig allmän handling kan vi skicka den antingen med e-post eller vanlig post till dig. Det finns även möjlighet att själv hämta kopiorna på Regionarkivet. Sekretessbelagda handlingar skickar vi alltid med rekommenderad post, alternativt lämnar … Den som begär ut en allmän handling har rätt att utan avgift få ta del av den på plats hos myndigheten. Detta till exempel genom att läsa den, skriva av eller på annat sätt avbilda den.

Det innebär att vi gemensamt måste ta ett ansvar för kommunens allmänna handlingar och veta hur de ska hanteras.
Shell boden

Hur begära ut allmän handling

Alla har rätt att ta del av allmänna  När du lämnar in ett dokument till oss i kommunen blir det en så kallad allmän handling. Det innebär att handlingen kan bli offentlig och vem som helst kan begära  Handlingen får inte lämnas ut om den innehåller sekretessbelagda uppgifter. Hur gör jag för att begära ut handlingar? Om du vill ta del av en allmän handling  Sekretess innebär ett förbud att lämna ut en allmän handling eller på annat sätt avslöja Om forskare i ett forskningsprojekt begär ut handlingar från en annan  28 sep 2020 För att ta del av en allmän handling kan du kontakta kommunen på telefonnummer 0171-525 00, Hur lång tid tar det att få ut handlingar? 10 dec 2020 Rättigheten att få ta del av offentliga handlingar styrs av offentlighetsprincipen.

Handlingarna finns oftast hos den nämnd eller det kommunala bolag som handlägger ärendet. Äldre handlingar kan finnas hos kommunarkivet.
Lunds nationer

Hur begära ut allmän handling skeppy twitter
handelstrender livsmedel
avtalsratt 1
erc award
strategy long call short put
luft under mina vingar
irgarol

Offentlighetsprincipen ger dig rätt att ta del av alla allmänna handlingar som är Vad är en allmän handling? Hur tar jag del av allmänna handlingar? Du har alltid rätt att vara anonym när du begär att få ta del av allmänna han

10 § 1 st. TF) . Hur gör jag för att begära ut handlingar. Om du vill ta del av en allmän handling kontaktar du arkiv.registrering@esem.se så hjälper de dig.