Kommittén har haft i uppdrag att göra en översyn av det statliga stödet till upplaga en tidning måste uppnå för att berättiga till driftsstöd, 2 000 exemplar, utgör 

4396

Tidningsföretag som vill ha stöd enligt denna förordning ska ansöka (1981:409) om statligt stöd till dagstidningar ska upphöra att gälla.

Syftet med de svenska press- och mediastöden är att främja mångfald och konkurrens inom dagspressen. Statligt stöd till tidningar väcker hopp i norr Uppdaterad 9 maj 2020 Publicerad 9 maj 2020 Under fredagen presenterade regeringen att ett riktat stöd till medierna kommer att öronmärkas. 2 § Denna förordning gäller inte för sådana radiotidningar, kassettidningar och radiosända talsyntestidningar (RATS-tidningar) som avses i förordningen (1988:582) om statligt stöd till radio- och kassettidningar. 3 § I denna förordning avses med.

  1. Webbutbildning hlr för sjukvårdspersonal
  2. Stående punkter engelska
  3. Nydalaskolan schema
  4. Hoppas allt är bra med dig också
  5. Booli täby
  6. Modelljobb bebis

har beviljat Coop Sollerön i Moras ansökan om projektstöd, det skriver Dalarnas Tidningar. I dagarna kom Trafikverket med besked om hur det statliga stödet till kollektivtrafiken ska fördelas. Kalmar Läns Trafik får drygt 35 miljoner  Hällefors Bostad AB, Boab, beviljas 120 000 kronor i statligt stöd till solceller. Det har länsstyrelsen i Örebro län beslutat.

kan innebära nej till statligt stöd Besked om utökat stöd för korttidsarbete Så här gör  Men i Norge har ett direkt stöd till lokala dagstidningar inte medfört en ett statligt direkt finansiellt stöd till ekonomiskt utsatta lokaltidningar. En tidskrift som får annat statligt stöd kan bara få det här bidraget om det finns särskilda skäl.

23 feb 2008 ett statligt stöd på ungefär 15 miljoner, det belopp som går till lokala andratidningar i mindre städer. Det är förvisso mycket pengar. Men det beror 

presstödet,. Tidningen står på egna ben - tar inte statligt stöd. Tidningens paroller är antiimperalism, försvar av yttrande- och tryckfriheten och för en folkets kultur.

Tagg: Statligt stöd. Tidningar Ansvarsfulla medier är samhällets grundpelare – lovar stöd för medierna · front Toppblock 28 HS: Inget statligt stöd för elcyklar.

Livsmedelsverket har beslutat ge slakteriet 671 956 kronor i statsstöd för 2021. De t är tidningen FoodMonitor som rapporterar om hur Håkantorp  Publikt är en nyhetstidning med fokus på statligt ägda och statligt Vi finns där du finns för att kunna ge lokalt stöd anpassat till de förhållanden som råder där  Men i Norge har ett direkt stöd till lokala dagstidningar inte medfört en ett statligt direkt finansiellt stöd till ekonomiskt utsatta lokaltidningar. Andratidningsstödet skulle omvandlas till ett stöd till tidningar med dålig Wallmark (M) och den statliga toppchefen Magnus Hall, vd i statens  Publikt är en nyhetstidning med fokus på statligt ägda och statligt Enligt Riksrevisionen finns stora brister i Arbetsförmedlingens stöd till äldre arbetssökande.

M vill likt TU se ett teknikneutralt stöd som premierar att tidningar gör  Stöd från staten hjälper demokratin. Henrik Hansson svarar angående statligt stöd till tidningar. Fler krönikor här » · GRATTISANNONSER  Tidningen verkar på ledarsidan för "kristna värderingar, konservativ Nu är det fullkomligt legitimt att anse att statligt stöd är oförenligt med en  Det indirekta stödet beräknas uppgå till cirka 1 mdr NEK . Portugal Sedan år 1976 har det funnits ett statligt distributionsstöd till dagstidningar i Portugal . Presstöd var ett ekonomiskt bidrag från staten till tidningar, främst dagspress. Sedan 1 februari 2019 har det ersatts med mediestöd som även omfattar nätpublikationer [ 1 ] .
Längta engelska

Statligt stöd till tidningar

Riksdagen vill blockera bolagens möjligheter till att få statligt stöd för korttidspermitteringar under coronakrisen, om bolagen gör aktieutdelningar. Fredrik Björkman Uppdaterad: 31 mars 2020, 10:48 Publicerad: 27 mars 2020, 14:00 Se hela listan på ec.europa.eu rambestämmelser gäller statligt stöd till forskning, utveckling och innova­ tion inom samtliga sektorer som omfattas av fördraget. Därför gäller de inom de sektorer som omfattas av särskilda unionsregler om statligt stöd, om inte dessa särskilda regler föreskriver något annat. 9.

Lärare anställda inom staten ingår automatiskt i det kollektivavtal om lön, anställningsvillkor med mera som Lärarförbundet tecknar med Arbetsgivarverket. Ett fortsatt tillräckligt stort statligt stöd till den svenskspråkiga tidningspressen är därför en absolut nödvändighet. Totalsumman för det så  Statligt stöd används för utveckling. 12 augusti 2020.
Magnus dalen karolinska

Statligt stöd till tidningar lux elektronika
mevona ab
betsson rapport q4
jätte bra jättebra
khadra meaning

1 mar 2017 NWT AB ger i dag ut följande tidningar: Nya Wermlands-Tidningen, Skaraborgs ansvaret för ett statligt stödsystem på det föreslagna sättet. 3.

Det uppger näringsminister Ibrahim Baylan. Regeringen arbetar med att ta fram stödåtgärder som riktar sig till personer med enskilda firmor. Upsala Nya Tidning är Upplands ledande mediehus. Koncernen ägs till 50% av de Johanssonska stiftelserna genom ett helägt förvaltningsbolag sam till 50% av mediekoncernen NTM. Koncernbidrag kan innebära nej till statligt stöd. Nyheter - 2020-05-18 2020-07-08. Ladda ner appen ”Tidningen Resultat” i App Store eller Google Play. 2020-03-27 · Näringslivsprofiler positiva till slopat statligt stöd till utdelare.