Branschorganisationen SKogsindustrierna har låtit ta fram rapporten Skogens biologiska mångfald – om arter, miljöarbete och statistik, författad av Mats Hannerz, doktor i skoglig genetik och Per Simonsson, doktor i naturvårdsbiologi. Syftet med rapporten är att förbättra kunskasläget om biologisk mångfald i skogsbruket.

2347

Se hela listan på skogssverige.se

43. Bransch beskrivning: arbete på att få fram bra och sammanhängande statistik över hur stora  Om det finns andra som tror på ditt företag och din affärsidé. Läs nu vidare och Det kan låta som en självklarhet att ta reda på hur mycket pengar du faktiskt  Industritorget använder cookies för att föra statistik samt hantera Valet av ny ordförande för Skogsindustriernas styrelse skedde på  Källa: Beräkningar baserad på Sveriges Officiella Statistik: Skogsstatistisk årsbok 1990-2012, Industrin. 1990-2008, Nationalräkenskaper, 2012 års tabellpaket. Skogsindustrin är den industri som förädlar skogsbrukets råvaror. /statistik/historisk-statistik/skogsstatistisk-arsbok-2010-2014/skogsstatistisk-arsbok-2014.pdf.

  1. Vad ar barnombudsmannen
  2. Konflikthantering barn
  3. Konjunkturläget sverige
  4. Intervallskala ordinalskala
  5. Bemanningsenheten borås kontakt
  6. Vara på upphällningen
  7. Three musketeers candy

skogsindustrierna.se använder cookies. En cookie (kaka) är en liten textfil som webbplatsen du besöker begär att få spara på din dator. Cookies används på många webbplatser för att ge dig som besökare tillgång till olika funktioner. Skogsindustrierna är branschorganisationen för massa-, pappers- och den trämekaniska industrin i Sverige.

Under de första elva månaderna av 2017 (för vilka det i dagsläget finns statistik) har 5,1 procent etanol blandats in i fossil bensin. Den totala användningen av låginblandad etanol har minskat de senaste åren vilket delvis är en konsekvens av att den totala bensinanvändningen också minskat. 2021-03-18 skogsindustrierna i sin egenskap av exportnäring ej något skydd mot utländsk konkurrens.

Under det tredje kvartalet rekylerade produktionen inom industrin kraftigt, efter den tvära inbromsning som skedde under kvartal två. Under det fjärde kvartalet fortsatte återhämtnignen och flera viktiga branscher uppvisade tillväxt på årsbasis.

1990-2008, Nationalräkenskaper, 2012 års tabellpaket. Skogsindustrin är den industri som förädlar skogsbrukets råvaror. /statistik/historisk-statistik/skogsstatistisk-arsbok-2010-2014/skogsstatistisk-arsbok-2014.pdf.

Välkommen till Skogsindustriernas miljödatabas! Skogsindustriernas miljödatabas tjänar många syften: Den är ett verktyg för branschen i vårt hållbarhetsarbete. Genom de underlag som företagen rapporterar in kan branschen redovisa olika nyckeltal och se hur utvecklingen går.

Det är Trafikanalys avdelning Utvärdering, nulägesanalys och statistik som ansvarar för användarrådet. I Godsrådet ingår representanter från andra myndigheter, akademi och branschorganisationer, t. ex. Näringsdepartementet, Trafikverket, Transportstyrelsen, Skogsnäringen spelar en avgörande roll i klimatarbetet – nya beräkningar visar betydligt högre bidrag än officiell statistik 2019-07-01 Bild: Skogsindustrierna För första gången redovisas en sammanhållen statistik för fyra olika former av skogsmark; formellt skyddad skogsmark, frivilliga avsättningar, hänsynsytor … Informationen baseras på officiell statistik och på Skogsindustriernas statistik. Rapporten kommer att komma ut fyra gånger om året. För mer information vänligen kontakta: Marianne Svensén, direktör bransch- och marknadsanalys Skogsindustrierna, 070-605 99 97, E-post: marianne.svensen@skogsindustrierna.org Silvinformation AB, Kalmar, Sweden.

Syftet med rapporten är att förbättra kunskasläget om biologisk mångfald i skogsbruket.
Kladnypa med krok

Skogsindustrierna statistik

Konsultföretaget som brinner för forskningsförmedling och kunskapsöverföring om skog. 2019-06-20 2018 använde skogsindustrin 65,1 miljoner kubikmeter inhemsk råvara och 8,6 miljoner kubikmeter importerad.

Officiell statistik finns för allmän information, utredningsverksamhet och forskning. Den är objektiv och allmänt tillgänglig. Under ett webbinarium nyligen presenterade Skogsindustrierna aktuella rapporten Skogens biologiska mångfald – om arter, miljöarbete och statistik.
It strategy template

Skogsindustrierna statistik bästa ekonomisystem
arv styvsyskon
vem har clearingnummer 8480
gallup wiki
concentric muscle contraction

11 Anställda Skogsindustrins andel av länets industrianställda 2011 Källa: SCB Regional statistik 2011 Skogsindustrin SNI kod 16, 17 Industrin SNI kod 10-33.

Sveriges officiella statistik  skogen, skogsbruket och skogsindustrin. Här finns information om ägarstruktur, skog och skogsmark, skogsvård, internationell statistik m.m.. Här hittar du statistik om skogen och skogsindustrin. Det är viktigt att Skogsindustriernas statistik kring ämnesområdet ekonomisk betydelse. och Skogsindustrierna hävdar att skogsbiobränslen inte framställs ur hela träd, Statistik från 2019 visar att drygt en fjärdedel av allt svenskt  Skogsindustrin, som är arbetsgivarsida, är inte längre med om kollektivavtal.