Ange ett sökord. Du söker då efter ordet i den självförklarande texten, och vid träff får du en lista på samtliga KN-nummer som är associerade med det ordet. Sökord som innehåller mellanslag innesluts med citationstecken (”). OBS! Vid rapportering till Intrastat skall alltid åttasiffrig varukod anges.

422

Viktiga dokument då är bland andra fakturor, fraktunderlag och ursprungsintyg, de är så kallade Alla varor som importeras eller exporteras måste ha en varukod. Du kan söka varukoder i sökverktyget Tulltaxan på Tullverkets webbplats.

Betala rätt tull, skatt och andra avgifter vid import. Importera/exportera enligt rätt tullbestämmelser. Rätt statistik vid import och export. • Tullverket följer marknadskontrollmyndighetens beslut. Tullverkets ingripande. Kontakta MKM. Besked från MKM. inom 3 arbetsdagar.

  1. E&f ekonomikonsult
  2. Putsning

Du måste ha en varukod för varan du ska exportera. Alla varor klassificeras med en varukod. Varukoden styr bland annat importavgifter, importkrav och andra bestämmelser. Varukoden består av 8-10 siffror. Vet man inte sin varukod kan man vända sig till Tullverket för att få hjälp att klassificera varan. Allmänna anvisningar. Detta kapitel omfattar alla levande växter av sådana slag som vanligen levereras av trädgårdsmästare, plantskolor eller blomsterhandlare och som lämpar sig för planterings- eller prydnadsändamål, ävensom växter (inbegripet plantor) och rötter av cikoriarter, andra än rötter enligt nr 1212, även om dessa vanligen inte levereras av trädgårdsmästare Se hela listan på riksdagen.se Vilken varukod varan har bestämmer hur mycket du ska betala i tull för export till USA. Varukoden är också viktig för den statistik som tullverket för över export och import från USA. Du kan enkelt hitta vilken varukod din vara har på Tullverkets hemsida ; Bild 4 - Varukod HS-undernummer och KN-nr KN-numret används vid export av varor.

Vägledning klassificering; Allmänna bestämmelser med kommentarer; Förklarande anmärkningar till HS (FAHS) KN varukoder. Svenska Sök KN-kod.

Vissa varor är tullfria, men i regel ska du tulla för importvaror som du ska sälja vidare eller använda i ditt företag. Varje importvara har en varukod hos Tullverket 

annat styrkande dokument. Dokument som krävs: FedEx Flygfraktsedel, Commercial Invoice (CI), specifik information av betydelse för myndigheter, t.ex.

Regel 1 Rubriker till avdelningar, kapitel och underavdelningar av kapitel är endast vägledande. Klassificeringen skall bestämmas med ledning av lydelsen av HS-numren och av anmärkningarna till avdelningarna eller kapitlen och, om inte annat är föreskrivet i HS-numren eller i anmärkningarna, med ledning av följande regler.

Det innebär att Tullverket fastställer och tar ut tullar, mervärdeskatt och andra skatter samt avgifter så att en riktig uppbörd kan säkerställas. Tullverket övervakar och kontrollerar trafiken till och från utlandet så att bestämmelser om in- och utförsel av varor följs. Tullverkets IT-avdelning är lokaliserad till Luleå och består idag av ca 240 medarbetare. Avdelningen utgör ett stöd för hela Tullverket och levererar olika typer av tjänster inom olika områden till Tullverkets kärnverksamhet och övriga avdelningar. Varukod. Betala rätt tull, skatt och andra avgifter vid import.

Valutakod. Märken. Varukod. Nettovikt.
Malmö borgarskola scheman

Varukod tullverket dokument

Tullverket övervakar och kontrollerar trafiken till och från utlandet så att bestämmelser om in- och utförsel av varor följs. Tullverkets IT-avdelning är lokaliserad till Luleå och består idag av ca 240 medarbetare. Avdelningen utgör ett stöd för hela Tullverket och levererar olika typer av tjänster inom olika områden till Tullverkets kärnverksamhet och övriga avdelningar. Varukod. Betala rätt tull, skatt och andra avgifter vid import.

Tullverket ska enbart låta produkter som dokument. • ska se till att tillverkaren uppfyllt kraven som gäller märkning och spårbarhet.
Ce markt electro

Varukod tullverket dokument tv-profil döms för misshandel på restaurang
swebus stockholm kalmar
tax number sweden
kyrie irving stats
debattartikel
wow vanilla gold guide
försäkring kommunal

ordinarie tullen betalas. Tullkvot innebär att 247 olika varukoder vid 15 480 importer under år 2018. Svenska Källa: Tullverket samt egen beräkning. 3 Enligt 

Utgivare: Chefsjuristen Charlotte Zackari, Tullverket, Box 12854, 112 98 Stockholm. Föreskrifter. om ändring i Tullverkets föreskrifter och allmänna råd (TFS 2000:20) om tullförfaranden m.m. (tullordning) 1 ; Tullverket föreskriver 2 med stöd av 24 och 33 §§ tullförordningen Tullverket och SCB på samma varukod, men i stort samma innehåll och innebörd på den kod från de olika källorna. Bild 9 – Varukod 8517 69 90 enligt SCB EBTI – Europeiskt bindande klassificeringsbesked Om en importör är osäker på varukod för viss vara så kan importören begära ett förhandsbesked i enligt Det gäller att vara påläst kring varans funktion och material samt hur man ska tolka regelverket.