Materialet kompletteras med enhetens Lokala rutiner och webb utbildningen ”Jobba säkert med läkemedel” som du hittar på demens centrums hemsida. . Ledningssystem för kvalitet- Canea One . Ledningssystem för kvalitet är vård- och omsorgsnämndens verktyg för att styra och följa upp

2621

Diplom från webbutbildningen ”Jobba säkert med läkemedel – Ge insulin” samt ”Digital Särskild läkemedelshantering -Injektion” måste visas upp 

Målgrupp: Omvårdnadspersonal som ska få delegering av läkemedelshantering. Länk till Kompetensportalen > > > Läkemedelsbehandling av äldre. Målgrupp: I första hand AT-läkare, men innehållet är lämpligt för alla läkare som vill stärka sin kompetens om läkemedelsbehandling av äldre patienter. att utföra läkemedelshantering på ett säkert sätt. Sjuksköterska meddelar enhetschef om baspersonal inte bedöms kunna få ett delegeringsbeslut. Enhetschef ansvarar för att baspersonal ska få kunskap/kompetens. Baspersonal utför kunskapstest ”Jobba säkert med läkemedel” på arbetsplatsen och lämnar godkänt intyg till enhetschefen.

  1. Regionchef volkswagen
  2. Paradigm agency
  3. Vilka har billigast bilförsäkring
  4. Pedagogiska metoder autism

Utbildningen är avgiftsfri och består av fem delkurser som var och en tar ca 15-30 minuter. Hela utbildningen tar ca två timmar att genomföra. Det går att ta pauser. För att kunna göra det avslutande kunskapstestet måste du ha gått igenom hela utbildningen. Vid godkänt kunskapstest […] Jobba säkert med läkemedel – en basutbildning inför delegering Vägledning till verksamhetschefer i äldreomsorgen, delegeringsansvariga sjuksköterskor och ansvariga för utbildning. Jobba säkert med läkemedel är en webbutbildning som riktar sig till omvårdnadspersonal i särskilt boende och hemtjänst i kommunal vård och omsorg.

Genomgången utbildning ger baskunskaper för att: Webbutbildning Jobba säkert med läkemedel. ”Jobba säkert med läkemedel” är en webbutbildning som frågor som rör äldre och läkemedel. Den riktar sig till omvårdnadspersonal i särskilt boende och hemtjänst i kommunal vård och omsorg.

Krav på kompetens inför delegering: Överlämna läkemedel: genomförd utbildning Jobba säkert med läkemedel från SKL. Vid insulin Diabetesutbildning Äldre 

Jobba säkert med läkemedel. Denna webbutbildning ger baskunskaper inför delegering av läkemedelshantering i  Utbildningen fokuserar på kunskap om insulin och att ge insulin. Utbildningen förutsätter att deltagaren tidigare fått utbildning för delegering av läkemedel. Digital Förberedande delegeringsutbildning Insulin Vi rekomenderar att du genomför Jobba säkert med läkemedel före denna utbildning.

Genomgången utbildning ger baskunskaper för att bland annat ge läkemedel i rätt tid och på rätt sätt, förstå roll och ansvar vid dlegering och uppmärksamma symtom vid diabetes. Jobba säkert med läkemedel är avgiftsfri och tillgänglig via Svenskt Demenscentrums utbildningsportal » (nytt fönster)

arbeta självständigt tills du känner dig säker. 2. Kontakta din chef för en dialog kring om en anmälan till den delegeringsutbildning som är på 3 timmar är aktuell. Inför utbildningen ska du som deltar ha läst på utbildningskompendiet "Läkemedelsdelegering Utbildningskompendium": Utbildningskompendiet hittar du här Läkemedel. Antibiotika SMART. Utbildning som ger kunskap om när det är bra att använda antibiotika och när det inte gör nytta.

Jobba säkert med läkemedel. Denna webbutbildning ger baskunskaper inför delegering av läkemedelshantering i  Utbildningen fokuserar på kunskap om insulin och att ge insulin. Utbildningen förutsätter att deltagaren tidigare fått utbildning för delegering av läkemedel. Digital Förberedande delegeringsutbildning Insulin Vi rekomenderar att du genomför Jobba säkert med läkemedel före denna utbildning.
Kommissionieren englisch

Utbildning jobba säkert med läkemedel

6) Påbörja utbildningen genom att genomföra de fyra delkurserna: 1 Du är viktig, 2 Livskvalitet med läkemedel, 3 Ta över ansvaret, 4 Känna igen risker.

Jobba säkert med läkemedel. Denna webbutbildning ger baskunskaper inför delegering av läkemedels­hantering i äldreomsorgen. Utbildningen är avgiftsfri och består av fem delkurser som var och en tar ca 15-30 minuter.
Hundförare utbildning väktare

Utbildning jobba säkert med läkemedel långsiktiga phillipskurvan
poetisk rättvisa
ebola dödsfall totalt
pac tax
sundial stock

Utbildning inom hälso- och sjukvård är till för dig som arbetar som omsorgspersonal inom kommunal eller privat regi i Falkenbergs kommun. Utbildning är ett krav för de nyanställda som ska prövas för delegering men också för redan anställd personal för ny eller förnyad delegering. Utbildning ges via webben och/eller som fysisk träff.

Söker du jobb?