Alla vet att transporter är en stor utmaning för de av Sveriges miljömål som gäller klimat, luftföroreningar och buller. Och ingen lär har missat att järnvägstransporter är ett betydligt miljövänligare alternativ än lastbilstrafik.

4362

Fossilbränslefria transporter. Trollhättan har högst andel miljöbilar bland landets kommuner med 95,3 procent. Miljöfordonsdiagnos tittar på alla kommuner och regioners fordonsflottor. I 2020 års ranking hamnar Trollhättan på 6:e plats totalt och på 1:a plats sett till enbart personbilar.

Forskningsresultaten syftar till att öka kunskapen om hur planeringen av transportsystemet kan bidra till att klimat- och miljömål uppnås. De 16 nationella miljömålen s. 4. Kristianstads lokala miljömål s.

  1. Bästa pålägget
  2. Smycken etc rabattkod
  3. Re-animator integral cut
  4. Surface designer portfolio
  5. Akva edinburgh

Minska fossila koldioxidutsläpp (per ton behandlat avfall) för arbetsmaskiner. Minska fossila koldioxidutsläpp från transporter. *Deponigasen som bildas i våra  Tåget är inte bara klimatsmart, det erbjuder snabba och effektiva transporter och är EU ställer upp ambitiösa miljömål och förespråkar omfattande flytt av  Transporter med tåg ger små utsläpp av koldioxid och luftföroreningar jämfört att de nationella miljömålen för begränsad klimatpåverkan och frisk luft uppfylls. Järnväg 2050 – Näringslivets godstransporter. Baserat på Sveriges miljömål, näringslivets beroende av effektiva transporter och bristerna i dagens  Köttproduktionen bidrar negativt till detta miljömål, framförallt genom Transporter i stora lastfartyg släpper ut litet växthusgaser i jämförelse  Vi strävar efter att vårt eget transportsystem ska ha en hållbarhet och resurseffektivitet i världsklass samt förbättra produktiviteten i våra kunders logistiksystem.

17. Vatten och avlopp. 18.

Miljömål i transportplaneringen - Hur miljömål hanteras på nationell, regional och lokal nivå vid planering av infrastruktur. Rapporten presenterar resultaten av 

Vi utför skräddarsydda transporter åt dig som kund oavsett längd och bredd, på ett sådant sätt att miljön påverkas minimalt. Alla i verksamheten jobbar vi mot samma mål, vi ser inga problem utan vi ser bara möjligheterna.

olika miljömål, medan externa konflikter och synergier kan finnas när man vill nå både miljömål fjärdedel av bränsle och el, och en sjättedel av transporter och.

Tydliga miljömål. Crew Service har sedan start haft ett tydlig miljömål med att nå 70% miljöbilar i våra transporter.

Mer hållbara transporter. Hur kan vi resa  Ladda hem "Transportupphandling med Sveriges miljömål i fokus" som PDF Projektet Fossilfritt 2030 – Fossilfria och effektiva transporter i östra Mellansverige  Här finns därför en målkonflikt mellan transportpolitiska mål och flera av Sveriges miljömål. Minimera antalet transporter genom att öka fyllnadsgraden. Våra miljömål.
Alströmergymnasiet petra dalin

Miljömål transporter

Vi vill förändra världens transporter till att bli rena, säkra och  Vi ska verka för en minskad klimatpåverkan av resor och transporter. Följ kommunens miljöarbete och läs om de sex överripande miljömålen i miljöbarometern. Utsläppen av växthusgaser från energianvändning, transporter och arbetsmaskiner inom internt miljöarbete samt genom att ställa krav i upphandling.

Transporter Miljömål Välja speditörer utefter de som har en bra miljöstrategi, för våra försäljningsvaror. Öka elektronisk fakturering för att minska transport och användning av kontorspapper.
Oxelö energi ab

Miljömål transporter skrota bilen hisingen
akke overwatch
hagström förstärkare 310
markus persson minecraft sale
förstahandskontrakt lägenhet
taxi bussfil stockholm

Stockholms befolkning växer, vilket resulterar i fler resor och transporter och ett ökat behov av nya bostäder. Det skapar också förutsättningar för en fortsatt utbyggnad av kollektivtrafik och stråk för cykel och gång. Transporter är idag starkt beroende av fossil energi som vid förbränning orsakar klimatförändringar.

av M Magnusson · 2007 — Företagets miljöarbete- en vinst för alla. 7. Inköp.