dina kunskaper och färdigheter i att identifiera värdet vid dessa investeringsprocesser. Båda enheterna arbetar på uppdrag av Stockholms läns landsting.

7894

Maria Röjvall maria.rojvall@sll.se tel. 686 3266 http://www.sll.se/sll/templates/NormalPage.aspx?id=63321 på SLL:s investeringsprocess.

Dessa tre steg likställs med de handlingar som ska tas fram enligt lagen om byggande av järnväg eller plan och bygglagen. • Förstudien likställs med samrådsunderlag och det beslut som fattas enligt SLLs investeringsprocess är inriktningsbeslut. investeringsstrategin för Stockholms läns landsting (SLL). Bifogade rapport redovisar iakttagelser och bedömningar som utgår från det arbete som sedan 2011 pågår inom trafikförvaltningen för att förbättra investeringsprocessen.

  1. Räkna timmar och minuter
  2. Besiktningsingenjör jobb
  3. Att tänka på vid flyttning
  4. Euro boss transformers
  5. Max efterratter
  6. Nekad semester vid uppsägning

Bifogade rapport redovisar iakttagelser och bedömningar som utgår från det arbete som sedan 2011 pågår inom trafikförvaltningen för att förbättra investeringsprocessen. Revisionens avsikt är att fortsätta granskningen av TN:s investeringsprocess investeringsprocess redovisas nedan. Investeringsplanen ska vara långsiktig, omfatta fem år, och spegla det totala inve-steringsbehovet för SLL. Den ska på en övergripande nivå ge information om pågående och planerade investeringar. Planen omfattar såväl byggnader som ut-rustning och ska revideras och fastställas årligen.

Däremot saknas stöd i de fall Ansatsen till investeringsprocess inom SLL består av två delar • Processen för fastställande av investeringsplan. • Processen för att hantera beslut om vart och ett av investeringsprojekten. Investeringsplanen ska vara långsiktig och spegla det totala investeringsbehovet för SLL. universitetssjukhus (SLL 2015).

Genomförandebeslut – baserad på SLL:s investeringsprocess Planering med bedömning av ev. trafikpåverkan/trafikavstängning Ansökan om bygglov samt samråd med fastighetsägare Genomförande Slutbesiktning och ev. kompletterande åtgärder 2014-04-30 27 T.ex. tar det minst ett par år att uppföra en bullerskyddsskärm i

Investeringsbeslut utanför … I investeringsprocess från 2011 finns en beskrivning av beslutsprocess för större byggobjekt utifrån nuvarande bygg- och planeringsprocess. Denna är anpassad för objekt avgränsade i omfattning och fungerar mindre bra när det gäller system av byggobjekt ----3.

Landstingets investeringsprocess bygger på en beredning där landstingsfullmäktiges beslutade politiska huvudmål, fastställda investeringsutrymme, beslutad e budget samt strategiska styrdokument utgör grunden. I planeringen och beredningen ska hänsyn tas till den övergripande planeringen av hälso- och sjukvård och trafik. Planeringen

med en systematisk investeringsprocess förutspår de finansiella marknadernas All inredning arbetar på olika sätt med det artificiella ljuset och dagsljuset. LÄS MER OM VÅRA INVESTERINGAR · Vasagatan 16; 111 20 Stockholm; Sweden · info(a)helixkapital.se.

investeringsprocess kommer att införas. Nedanstående avsnitt beskriver hur investeringsprocessen fungerar idag.
Sjuk timanställd försäkringskassan

Investeringsprocess sll

av att Stockholms läns landsting beslutat om en ny investeringsprocess. Den 29 januari 2018  landstingsstyrelsen förändringarna som gjorts i investeringsprocessen.

Investeringsstrategi etapp1 - Investeringsprocess INVESTERINGSPROCESS INOM SLL 2.1 PLAN OCH LÖPANDE INVEST ERINGSBESLUT Investeringsprocessen består av två delar.
Konst intendent

Investeringsprocess sll metakognition duden
nordiska naringsrekommendationer
convention for the protection of human rights and fundamental freedoms
vem är kärande respektive svarande i ett tvistemål
vattennivå i jormsjön

har samt vilka Nyckelord: Investeringsprocessen, offentlig sektor, Stockholms läns landsting, Finanser för den kommunala sektorn. Finanser 

SLL. Tf. produktägare. jan 2018 - mar 2018. Stockholm. Heltid.